Categorieën

Filteren op

Categorieën

Categorieën

Inhoud

Inhoud

Ringmaat

Ringmaat

Beschikbaar

Beschikbaar

Gewicht

Gewicht

Prijs

Prijs

Nieuwe producten

Nieuwe producten

Home

Home

Subcategories

 • Bloesemremedies
  <p>Healing Herbs, Bach remedies, Deva, FES Californische remedies, Bush Flowers, Living Essences, Nederlandse remedies, PHI remedies, Yana bloesems, Alaska remedies, Perelandra, Himalayan Flower Enhancers, Findhorn remedies, Pacific, Master's Flower Essences,...</p>
 • Boomoliën
  Boomoliën en elixers van Patrice Bouchardon In 1985 werd aan Patrice gevraagd, om samen met zijn vrouw, de zorg van een boerderij op zich te nemen terwijl de eigenaars op vakantie waren. Van de ene op de andere dag ruilden ze het stadsleven voor het plattelandsleven en waren ze verantwoordelijk voor honderdvijftig koeien, geiten en schapen. Hun kennis van het boerenleven was absoluut minimaal. Zo wisten ze, als zich een probleem met een dier voordeed, weinig anders te doen dan het diep in de ogen te kijken, ernaar te luisteren, ertegen te praten, kortom : ermee te communiceren. In de vier maanden dat ze de boerderij runden, bouwden ze een nauwe verwantschap met de dieren op.
Later gingen ze, nogmaals vier maanden, in een hut in Midden-Frankrijk wonen, op een hoogte van duizend meter en omgeven door duizenden hectaren bossen, zonder wegen, gebouwen of wandelaars. Net zoals ze op de boerderij een diep contact met de dieren hadden uitgebouwd, zo zochten ze nu in contact te komen met de bomen.
Aanvankelijk keken ze van op een afstand vol bewondering naar de bomen. Dan begonnen ze ook hun zintuigen te gebruiken : ze roken aan de bomen, ze raakten ze aan, proefden hun sap. Ze legden hun oor tegen de stam...en hoorden klanken en geluiden. Ze voelden verandering in hun ademritme, merkten een invloed op hun pijnen, op hun stemmingen, zelfs hun gedachten. Het leidde tot zeer grote verrassingen......Uiteindelijk zijn hier de boomoliën ontstaan.
Nu zijn ze al 20 jaar bezig met het bereiden van hun oliën. En nog altijd ontdekken ze nieuwe eigenschappen en werkingen van deze oliën... Enkele jaren geleden zijn er van dezelfde bomen en struiken een reeks elixers gemaakt, waarin een dieper aspect van de oliën tot uitdrukking gebracht is.
 • Dierenremedies
  Energieën van wilde dieren. De "Wild Earth Animal Essences" worden gemaakt door Daniel Mapel in de “Blue Mountains” aan de rand van Virginia in de V.S.. Daniel heeft als wildernisgids in Wyoming gewerkt en als vrijwilliger van het Vredes Korps West-Afrika. Hij heeft zich gespecialiseerd in het werken met volwassen die in hun kinderjaren misbruikt zijn. Zijn nauwe persoonlijke verbinding met wilde dieren en de natuur brachten hem ertoe om de Wild Earth Animal Essences in 1995 tot stand te brengen. Wild Earth Animal Essences worden gemaakt tijdens een plechtig proces in de wildernis die het afstemmen omvatten, in de geest van de dieren in kwestie. De resulterende essence bevat de energie van het dier maar bevat geen dierlijke delen (geen dieren worden gevangen of in de ontwikkeling van deze essentie berokkend). Wanneer men een Animal Essence neemt, zal ons bewustzijn en het bewustzijn van het dier in wisselwerking treden. Deze interactie komt op een zachte, ondersteunende manier over. Wild Earth Animal Essences zijn een brug tussen de dieren en mensen, een hulpmiddel waardoor wij de eigenschappen van de dieren mogen benutten om onze eigen geestelijke ontwikkelingen te ondersteunen. Omdat alles in het heelal in een ondeelbaar geheel onderling is verbonden, kunnen wij, door het gebruik te maken van de Animal Essences, direct de eigenschappen en kwaliteiten van de wilde dieren benutten. De energieën van de wilde dieren en de Animal Essences kunnen ons geestelijk ondersteunen. Elk dier heeft unieke aspecten. Bijvoorbeeld; Adelaars resoneren met de trilling van visie en inspiratie, Duiven nemen een intense kwaliteit van vrede en concentratie op, Herten nemen de kwaliteiten van bedachtzaamheid en zachtheid op. Wanneer er een aspect van geestelijke uitbreiding is die wij wensen te benutten of ons te helpen, kunnen de Animal Essences ons daarbij bijzonder ondersteunen. Dit is de belangrijkste reden dat heel veel mensen de Animal Essences benutten; om van de sterkte, de macht en de eigenschappen te mogen profiteren die de dieren opnemen en aan ons willen overbrengen.
 • Edelsteenremedies
  Vroeger werden de edelstenen gebruikt om zich te tooien maar werden eveneens gebruikt als betaalmiddel. Weinig westerlingen weten dat er een lange traditie bestaat in de Ayurvedische geneeskunde (Indië, 5de eeuw vóór J.C.) die de edelstenen voor therapeutische doeleinden gebruikt. Aangezien deze kostbare edelstenen niet in ieders budget liggen, leek het ons duidelijk dat wij zelf elixers van deze edelstenen konden maken die al deze bijzondere therapeutische krachten bezitten, zonder deze delfstoffen zelf te moeten bezitten. Dank zij hun kristallijnen structuur, wordt de essence van edelstenen voornamelijk gebruikt om nieuwe structuren te creëren in alle stoffelijke en fijnstoffelijke lichamen.
 • Aura Soma
  Kleurentherapie Ontdek de mooie wereld van de Aura-Soma kleurentherapie. Een praktische therapie die via de inspirerende kleuren een gehele en harmonieuze genezing tot stand brengt naar aanleiding van uw eigen kleurenkeuze.

Door de eeuwen heen heeft wetenschappelijk onderzoek de grote invloed van kleur op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele ‘wel-zijn’ erkend. Elke kleur heeft haar eigen vibratie en energie, die invloed heeft op de verschillende aspecten van het menselijk wezen. Zo wordt in ziekenhuizen bijvoorbeeld blauw licht gebruikt bij baby’s die onvoldoende leverfunctie hebben. Ook in onze spreektaal gebruiken we bijvoorbeeld ‘een blauwtje lopen’, ‘over de rooie gaan’, ‘groen zien van jaloezie’.

Vicky Wall, apothekeres en geneeskundig therapeute ‘herontdekte’ Aura-Soma. Het woord ‘Aura’ staat voor de kleuren die ons lichaam omringen als een elektromagnetisch veld. Het woord ‘Soma’ is het Griekse woord voor lichaam. In wezen is Aura-Soma levende of belichaamde energie. Wat is Aura-Soma ? 
Aura-Soma is holistisch helen. Het helen van het lichaam, de ziel en de geest. Het is niet gericht op één aspect, of alleen op symptomen, maar meer op het in balans brengen van de energieën in de aura om ons heen. Door verschillende kleuren aan de aura toe te voegen kan Aura-Soma de energieën in evenwicht brengen en het lichaam naar een natuurlijke balans doen terugkeren.

Daarom gebruikt Aura-Soma ook de naam ‘Balance’. De combinatie van oliën, geneeskrachtige kruiden, aroma-essences en kristal energieën heeft een unieke werking voor het terugbrengen van een compleet evenwicht.

Met dit in gedachte, is Aura-Soma Balance samengesteld. Inmiddels zijn er 108 verschillende tweekleurige flessen, waar u zelf een keuze uit maakt. Vanwege de unieke kleurencombinaties is het mogelijk om de Aura-Soma flessen voor persoonlijkheidsdiagnose te gebruiken en tevens als effectieve kleurentherapie die veilig en direct toe te passen is.
 • LichtWesen
  <p>Bewust en Volledig Leven De fijnstoffelijke krachten in de LichtWesen producten harmoniseren en activeren de stroom van levensenergie. Ze helpen de schat aan ongebruikte kwaliteiten te openen en brengen lichaam, geest en ziel in harmonie. LichtWesen essences hebben tot doel de eigen wezenskern te ontdekken en een vervuld leven te leven. LichtWesen biedt sinds 1995 specifiek werkende energie-essences met kosmische krachten aan. De LichtWesen producten zijn van uitstekende kwaliteit en werking en werden reeds meerdere keren onderscheiden. De LichtWesen essences : 
LichtWesen essences zijn een werktuig tot zelfinzicht, de bewustwording en de zelfontplooiing. Zij zijn een weg tot eigen meesterschap, om de ware Zelf te ontplooien en te leven.
Zowel de essences als ook de kaarten helpen op deze weg. Het valt gemakkelijker te herkennen wat belangrijk is en wat men werkelijk wil.

 De LichtWesen essences werken door de trilling van geestelijke wezens: de trilling van Aartsengelen, Aardengelen en Opgestegen Meesters. Deze geestelijke wezens ondersteunen de mensen op zijn weg. Zij helpen, het eigen Zijn en de levensweg bewust te zien en talenten te ontplooien. Eveneens werken de LichtWesen essences, waarin de trilling van deze wezens aan een dragersubstantie (meestal water en alcohol) gebonden is. Door middel van deze dragersubstantie wordt de energie aan het fijnstoffelijk energiesysteem, het niet-materiële gebied van de mensen doorgegeven. Ook dieren en planten bezitten een fijnstoffelijk deel en kunnen de LichtWesen essences gebruiken. Eveneens werkt deze energie in ruimtes en gebieden. Er ontstaat een harmoniserende stroom van energie. Men hoeft niet in de werking te geloven. De energetische werking werd door middel van aurafoto's, Kirlianfoto's, hersengolfmetingen en met andere methoden bewezen. 

Alle LichtWesen essences bewerkstelligen bewustwording, zelfontplooiing en spirituele groei. Te nemen stappen kunnen gemakkelijker herkend en genomen worden. De LichtWesen essences lossen blokkaden en storingen in het energiesysteem op, harmoniseren de energiestroom en ondersteunen de ontplooiing van talenten die wij in ons dragen. Het evenwicht van lichaam, geest en ziel wordt gestabiliseerd. Bovendien wordt de verbinding met de innerlijke wijsheid en met de geestelijke kern versterkt. Vaak krijgen wij te horen dat kinderen van deze essences houden, en op een bepaalde leeftijd er dan ook zelf naar vragen. Bij kinderen worden de essences net zo gebruikt als bij volwassenen.

 De LichtWesen essences kunnen ook voor dieren en planten gebruikt worden. Bij dieren kan men de olie of tinctuur op de vacht aanbrengen, de tinctuur aan het drinkwater toevoegen of opspuiten. Voor planten kan men enige druppels aan het gietwater toevoegen. Op de Boom essence reageren de planten vaak met krachtige groei.

 Wat is die geestelijke wereld, wat zijn geestelijke wezens?
 Naast de materiële wereld is er nog een fijnstoffelijk gebied: ons lichaam bestaat uit materiële en fijnstoffelijke energetische deeltjes. De aarde bezit naast de materiële verschijnselen zoals gesteenten, planten en dieren, eveneens een energieveld met krachtlijnen en krachtplaatsen. En er zijn fijnstoffelijke gebieden waarin geestelijke wezens bestaan, die geen materieel, fysiek lichaam bezitten maar uitsluitend uit fijnstoffelijke trillingen bestaan. De meest bekende zijn de engelen.

 Vele van deze wezens begeleiden de mensen op hun weg van ontwikkeling. Zij staan hen terzijde (zoals een beschermengel) of geven een impuls voor de ontwikkeling van zijn innerlijke kwaliteiten en talenten. Zij ondersteunen ons om moeilijkheden en opdrachten meester te worden, bewust te leven en zich het ware Zijn, de goddelijke vonk, het eigen wezen te herinneren. Tot deze helpende wezens behoren de Opgestegen Meesters, Engelen, Aartsengelen en Aardengelen. Hoewel zij geen fysiek lichaam bezitten en daarom voor de meeste mensen niet zichtbaar zijn, kan hun werking en hun energie beleefd en ervaren worden.

 De in de LichtWesen boeken en kaartenset beschreven aanwezige wezens ondersteunen iedereen die hen om hulp vraagt. En deze hulp geschiedt op verschillende manieren: soms ervaart men een directe verandering van het innerlijk Zijn, soms verandert de situatie, men heeft een gesprek dat helpt of men ontdekt een 'gereedschap'. De LichtWezen essences zijn zulke 'gereedschappen'. Zij zijn een geschenk van de geestelijke wereld, uit het geestenrijk, die ons ondersteunen bewust te leven. 

In de LichtWesen essences is de trilling van deze wezens aan de materie gebonden. Je kunt de essence met een opgeladen batterij vergelijken, die stroom verzamelt en ter beschikking stelt, die men anders niet kon transporteren of opslaan.

 De werking van de LichtWesen essences op lichaam en gezondheid.
 Ziekte is een signaal. Het lichaam wil kenbaar maken dat er iets in het leven niet goed is, dat er een leersituatie op komst is. Tegelijkertijd laat de ziekte ook een weg zien om 'heel' te worden, laat zien wat er ontbreekt, om weer compleet te worden. De lichamelijk storing is verbonden met een geblokkeerde of in disharmonie zijnde energiestroming. Energetische storingen kan men ook waarnemen als storingen in gevoelens en welbevinden.
 LichtWesen essences lossen energetische blokkades op, harmoniseren het energiesysteem, maken de leersituaties bewust en ondersteunen de geestelijke groei. Daardoor wordt de zin van ziek zijn zichtbaar, de energie begint weer in harmonie te stromen. Het lichaam kan weer helen. LichtWesen essences werken niet zoals medicijnen op het fysieke lichaam. Men kan ze ook niet op symptomen uitkiezen en gebruiken, omdat verschillende leersituaties bij een zelfde ziektebeeld kunnen horen.
Bijvoorbeeld: de een lijdt aan hoge bloeddruk, omdat hij gevoelens en tranen onderdrukt en dit zoals in een snelkookpan tot steeds hogere, innerlijke druk brengt. In dit geval is de leersituatie, de gevoelens te laten stromen, nr.4 Kwan Yin - Overgave en medegevoel. De ander is heel sensitief en heeft problemen met eigen grenzen stellen. Om minder van anderen te voelen, rookt hij en meet zich een vetpantser aan door overvloedig te eten. Helaas belast dit de bloedsomloop en de lever, wat tot hoge bloeddruk leidt. Hem zou nr. 1 - Maha Chohan - Innerlijke wijsheid ondersteunen. Daarom is het belangrijk om via testen of de kaartenset te kiezen. Hoe kies ik de juiste essence?
 Er bestaat geen verkeerde essence. Elke essence vertegenwoordigt een thema. Wanneer men geen probleem met dit thema meer heeft, stabiliseert en versterkt de essence de vaardigheid. Naast het doelgericht ontwikkelen van de vaardigheden, kunnen de essences ook gebruikt worden, om de volgende opgaven beter te leren. En dan kiest men voor dit thema (situatie, ziekte, gedragspatronen) de passende essence, het beste met behulp van de kaartenset. Men kan natuurlijk ook met andere testmethoden werken, zoals de pendel, biotensor, kinesiologie of electro-acupunctuur volgens Voll.

 Hoe gebruik je de LichtWesen essences?
 Al de LichtWesen essences zijn verkrijgbaar als Tinctuur (water-alcohol mix als drager) en als energiekogeltje (synthetisch kristal als drager). De Aartsengel- en Integratie essences zijn er bovendien als geurspray (alcohol-watermix met hoogwaardige etherische oliën, en ook als natuurlijk parfum te gebruiken). De Meesteressences zijn ook als olie (mix van meerdere basisoliën met etherische olie) te verkrijgen.
 Van de tinctuur worden twee tot meerdere keren daags (naar behoefte) enige druppels op het lichaam aangebracht, in de mondholte gedruppeld, in de aura gewaaierd of verstoven.
 Van de olie smeer je 's ochtends en 's avonds (behalve nr. 10, deze gebruik je alléén in de ochtend) en naar behoefte, enige druppels op je lichaam. Laat je hierbij door je intuïtie leiden. Algemene punten zijn: de polsen en de halswervel. Denk erom dat olie vlekken op de kleding kan geven.
 Het energiekogeltje wordt als sieraad gedragen of op het lichaam gelegd. (NB Pas op met zonlicht, want het kogeltje werkt als een brandglas...). 
Verdere gebruiksmogelijkheden 
Ter reiniging
 : Ter reiniging van de aura, ruimtes en edelstenen kun je vooral de energieën van Seraphis Bey en Aartsengel Michaël gebruiken. Wrijf enkele druppels op de handpalmen en van daaruit laat je energie naar het te reinigen gebied of voorwerp stromen. De tinctuur kan ook direct, of verdund met water, verstoven worden. De energieën van Seraphis Bey en Michaël neutraliseren onaangename en belastende energieën en in het bijzonder verkrijgen edelstenen hun kracht terug. Wij hebben de essences ook bij het schilderen van een ruimte door de verf geroerd. Daardoor worden storende energieën, die zich aan de wand gehecht hebben, opgelost en de ruimtes zijn helder en fris. Vooral bij het renoveren was dit te merken.

 Het opladen van ruimten
 : De essences kunnen gebruikt worden om een ruimte op te laden. Daarvoor wrijf je enkele druppels in je handpalmen en ga je daarmee door de ruimte of je verstuift de tinctuur direct in de ruimte. 

Baden : 
Het beste in combinatie met een zoutbad. Het zout haalt belastende energieën uit de aura. Neem één tot twee handen zout en druppel enkele druppels tinctuur, geurspray of olie eroverheen. Strooi dan het zout in het badwater. Het beste is zee- of kristalzout. Ook kun je room of honing met de essence verrijken en in het badwater doen.

 Parfum
 : De geurspray’s kunnen als parfum gebruikt worden. Zij bevatten hoogwaardige etherische oliën en pure alcohol. Zij bevatten geen synthetische conserveringsmiddelen. Flesjes van 30 ml.</p>
 • Magische sprays
  Deze magische sprays zijn gechanneld door LievekeVolcke, Engelen therapeute en Spiritueel leraar. De Aartsengelen gaven haarfijn aan welke olien er moesten inzitten in synergie met elkaar. De werking werd kristalhelder doorgegeven door het Hemelrijk en Moeder Aarde. Er zijn acht verschillende sprays, elk specifiek inzetbaar. De olien zijn verwerkt in een waterbasis formulatie. Een spray van 200 ml kost € 18.-
 • Go4Balance
  <p>Vier kruidenflesjes die jou kunnen helpen voor het vinden van emotioneel, mentaal, lichamelijk en energetisch evenwicht. Nieuw evenwicht in één element versterkt het geheel van de andere elementen. Het is aangewezen om de cirkel van de vier flesjes rond te maken, vandaar Go4Balance. Go 4 Balance Filosofie : Alles is met elkaar verbonden, net zoals de vier elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht in de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om evenwicht te houden. Vanuit dit model van de vier elementen kijk ik ook naar de mens. Elk van de vier flesjes heeft een diepe inwerking op de verbinding tussen het lichamelijke, het emotionele, het mentale en het energetische. Natuurlijk en zuiver in gebruik : Het betreft een natuurlijk, complementair voedingsmiddel. De verschillende kruiden zijn met zorg geselecteerd en van hoge kwaliteit (Hab label) en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid. Noot: voorzichtigheid is geboden, wanneer men lijdt aan medische aandoeningen, bij voorgeschreven synthetische medicijnen, tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding. Combineer kruiden ook niet met alcohol.</p> <p>Go4Balance crèmes vormen een ondersteuning om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Ze bevatten zorgvuldig gekozen essentiële oliën met een specifieke werking. Essentiële oliën zijn extracten van aromatische planten die verkregen worden door koude persing van de schil van vruchten (citrusvruchten) of door stoomdistillatie (delen van alle andere aromatische planten). Ze hebben een krachtige werking zowel op het lichaam als op de geest. Vanuit holistisch oogpunt zijn Lichaam en Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lichamelijk klachten en geestelijke of emotionele problemen zoals onrust, angst, verdriet, stress, vermoeidheid, energietekort, concentratieproblemen, … duiden op een onderliggende disbalans of verstoring. Door de massagecrèmes aan te brengen op de huid ter hoogte van bepaalde contactpunten gaan we via de buitenkant van het lichaam, evenwicht en harmonie brengen aan de binnenkant. Via zachte massage breng je ordening in het lichaam met als doel het evenwicht te herstellen waardoor lichaam en geest weer optimaal kunnen functioneren.</p> <p>Door de reflexpunten op de voetzolen te bewerken, vermindert spanning in het hele lichaam (alle inwendige organen zijn door zenuwbanen verbonden met reflexpunten aan het oppervlak van de voetzolen).</p>
 • De Negen Morgens
  De Negen Morgens, 9 godinnen sprays. De magische formules voor deze sprays zijn gechanneld geworden door the Goddess via Lieveke Volcke, Sister of Avalon en toekomstige Priesteres. Elke spray vertegenwoordigt de energie van the Goddesses of the Wheel en hun Krachtdieren. Ze creëerden deze goddelijke producten gebaseerd op de fijnste essentiële oliën gemengd met het Heilige Water van de Rode en Witte Brin van Avalon. De schilderijtjes op elk flesje zijn van Lieveke. Ze vertegenwoordigen de energie van elke Godin en van een welbepaalde periode. Lieveke koos voor PET flesjes, omdat ze milieuvriendelijk zijn en puurheid uitstralen. Elke spray kan gebruikt worden voor, tijdens en na ceremonies. Ook met een vederwaaier. Je kan ze wanneer je maar wil verstuiven in je energieveld of dat van anderen, op je chakra's of die van anderen en in de ruimte. Als healer kan je ze verstuiven voor, tijdens en na healing. In het dagdagelijkse leven kan je deze sprays gebruiken in overeenstemming met de periode van het jaar of met de energie die je op dit moment nodig hebt. Je mag ze combineren, indien noodzakelijk.
 • Superfoods
  Superfoods zijn onbewerkte pure voedingsmiddelen vrij van enige additieven en van nature zeer rijk aan essentiële voedingsstoffen en fytonutrienten zoals voedingsvezels, vetzuren (omega 3/6/9), eiwitten, vitamines, mineralen, essentiële aminozuren, enzymen, antioxidanten, chlorofyl, ... Vele essentiële voedingstoffen zijn nog amper te vinden in onze huidige bewerkte voeding waardoor grote tekorten ontstaan. Superfoods zijn de perfecte natuurlijke manier om deze weer aan te vullen. Enkele voordelen bij gebruik van SuperFoods:   • Toename van levenskracht en energie. • Fysisch en mentaal sterker en alerter. • Lichaam ontlasten van opgestapelde vreemde en schadelijke stoffen. • Positiever door het leven gaan. • Minder aangetrokken voelen door ongezond voedsel, alcohol, tabak…. • Beter gevoed worden terwijl je minder eet. • Terug gezonde voedingsgewoonte aannemen. • Een ideaal gewicht bereiken en behouden. • Hoog niveau van interne vitaliteit ervaren en minder moe zijn. • Zich gewoon beter voelen! Maak zelf SuperFood smoothies door één of meerdere soorten door elkaar te mixen met melk, sojamelk, rijstmelk, notenmelk, ... als ontbijt, lunch, tussendoor, vieruurtje,... Voeg superfoods toe aan kant en klare fruit smoothies of aan zelf gemaakte verse fruit smoothies of cocktails. Strooi superfoods over tal van gerechten of gebruik ze in gerechten, desserts, sausen, gebak, muesli, ... Experimenteer, wees creatief want je kan eindeloos variëren en mengen naar eigen smaak en voorkeur. Maak bvb een green, energie, detox, antioxidant, vezelrijk, omegarijk…. Super smoothie. Lekker en gezond, ervaar het nu zelf!
 • Ontzuren
  Waarom ontzuren? Een evenwichtige zuurgraad van het lichaam is essentieel voor een goede gezondheid. Maar naarmate u ouder wordt blijven steeds meer zuurresten achter in het lichaam. De ophoping van zuurresten kan leiden tot chronische verzuring met als gevolg dat allerlei klachten kunnen ontstaan. Heeft u last van verzuring, ofwel Bent u zuur? Daar kunt u iets aan doen; ontzuren! Ontzuren, doet u zo! Streef een gezond en vitaal leven na door dagelijks te ontzuren met Alka®.
 • Seksualiteit
  Seksualiteit
 • Verzorgingsproducten
  <p>Voor al uw verzorgingsproducten kan u nu ook terecht bij Solsties. U vind er onder andere de merken Dr. Hauschka, ...</p>
 • Voedingsupplementen
  <p>Een <strong>voedingssupplement</strong> is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Het is, volgens de wet, een geconcentreerde bron van één of meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of fysiologisch effect. Meestal worden voedingssupplementen met het doel van gezondheidsbevordering gebruikt, deze werking is echter niet altijd wetenschappelijk bewezen. Mede daarom staat op alle voedingssupplementen in Nederland en België een etiketvermelding waarin er op wordt gewezen dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt<sup id="cite_ref-2" class="reference"></sup></p>
 • Juwelen
  <p>Juwelen zijn sieraden die u doen schitterend en maken uw outfit compleet. Onze sieraden bevatten edelstenen en geven dus extra eigenschappen aan uw juweel.</p> <p>Onze sieraden van Gabrielle Bruni zijn van de hoogste kwaliteit sterling zilver of zilver 925. De (half)edelstenen verwerkt in onze juwelen zijn natuurlijk ontstane mineralen en geen imitatiestenen. Alle door de natuur voortgebrachte stoffen bezitten een eigen kracht, zo ook (half)edelstenen. Naast de bijzondere werking en kracht waarvoor ze al vele jaren gebuikt worden vormen ze ook prachtige sieraden. </p> <p>Naast deze hoge kwaliteitscollectie van Gabrielle Bruni bieden we tevens een goedkopere maar doorom niet minder mooie collectie aan van Nia juwelen.</p>
 • i9 Waterflessen
  <p>De i9 Waterfles is een glazen fles met gekleurde rubberen ringen en een siliconen tag. Deze fles zorgt ervoor dat de vloeistof die je erin doet terug vitaal en gestructureerd wordt. Het is algemeen bekend dat gestructureerd water gemakkelijker opgenomen wordt door het lichaam en beter smaakt. Testen met deze fles toonden aan dat het bio-energetisch veld gemiddeld versterkt wordt met 12 % waardoor mensen 25 % minder stress voelen in hun lichaam. De i9 fles maakt gebruik van een krachtige siliconen tag die ontwikkeld werd door Poznik Technology (Poznik TP). De siliconen tag is opgeladen met duizenden zorgvuldig geselecteerde sets van informatie (positieve vibraties), zoals prana’s, mantra’s, muziek, gedachten, gebeden, licht, cijfers, kleuren, enzovoort. De sets van informatie ondersteunen mekaar en werken in volledige harmonie. De i9 geïnformeerde waterfles is onderworpen aan uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.</p> <h1>De impact van de i9 fles op water</h1> <ul><li>Beïnvloedt de moleculaire structuur en brengt water terug naar zijn natuurlijke staat,</li> <li>Ondersteunt de zelf-reinigende capaciteit van water,</li> <li>Verlaagt de genotoxic factor van water,</li> <li>Verhoogt het energetisch bio-veld,</li> <li>Maakt water zachter en aangenamer om te drinken</li> </ul>
 • Aphrodite's Beauty...
  <p>Dit unieke beauty concept bestaat uit een innovatieve reeks van producten die je innerlijke en uiterlijke schoonheid optimaal naar buiten laten stralen. De puurste essentiele olien en kruiden zijn hiervoor aangewend, in een bijzondere combinatie, doorgechanneld via aroma therapeute en channeler, Lieve Volcke. Deze producten zijn zonder conserveringsmiddelen, zonder parfum en volledig dierenproef vrij. Laat je aanraken door de magie van de Godin Aphrodite en reik naar je hoogste potentieel.</p>
 • HerbalGem
  <p>De gemmotherapie is een tak van de fytotherapie.  Deze <strong>natuurlijke therapie</strong> maakt gebruik  van de eigenschappen van de embryonale plantaardige weefsels in hun groei : de knoppen en jonge scheuten van bomen en struiken.  Men kan haar omschrijven als <strong>de cellulaire energetische globale fytotherapie. </strong></p> <p>Historisch beschouwd is het in de middeleeuwen dat men begonnen is de knoppen te gebruiken voor therapeutische doeleinden onder de invloed van de filosofie van de alchemie.  De oude  farmacopees vermeldden meer bepaald het gebruik van de knoppen van de populier bij de bereiding van de populierenzalf en de knoppen van den voor de bereiding van aftreksels van kruiden en een borstsiroop. </p> <p>Het is in de  jaren  zestig dat de gemmotherapie gecreëerd werd door <strong>Pol Henry</strong>,  een Belgische homeopaat.  Hij heeft de resultaten van zijn onderzoeken en klinische tests gepubliceerd in 1970 en heeft deze nieuwe therapie de« phytoembryotherapie » genoemd.  Deze discipline werd hernomen en ten volle ontwikkeld door  Dr. Max Tétau, die haar de naam  <strong>« gemmotherapie »</strong> gaf, waarbij de oorsprong van de naam komt van het woord  <strong>« gemmae », « knop » in het Latijn. </strong></p>
 • Boeken en CD's
  <p>Bij Solsties kan je tevens terecht voor allerhande boeken naar spiritualiteit. Je vind er tevens boeken omtrent allerhande producten die verkrijgbaar zijn in de winkel.</p>
 • Kaartensetten
  <p>Allerlei kaartensetten en wenskaarten</p>
 • Bio dranken
  <p>Bij Solsties zijn allerlei bio dranken verkrijgbaar zoals Yogi thee, Lombardia,...</p>
 • Aromatherapie
  <h4 style="text-align:center;">Geschiedenis essentiële oliën</h4> <p style="text-align:left;">De meeste oude beschavingen maakten reeds gebruik van de heilzame werking van essentiële oliën.<br />Historische Indische en Chinese documenten beschrijven reeds het gebruik van aromatische oliën voor het bevorderen van de gezondheid. De Grieken en Romeinen genoten regelmatig van geurige oliebaden en massages. De oude Egyptenaren gebruikten essentiële oliën als cederhout, wierook en mirre bij het balsemen. We kunnen de Egyptische priesters dan ook beschouwen als de eerste aromatherapeuten ter wereld.</p> <p style="text-align:left;">In het begin van vorige eeuw werd door de Fransman Gattefossé de basis gelegd van de moderne aromatherapie. Hij ontdekte dat lavendelolie een brandwond op zijn hand snel genas en raakte gefascineerd door de werking van essentiële oliën.</p> <h4 style="text-align:left;"> </h4> <h4 style="text-align:center;">Gebruik / toepassing essentiële oliën</h4> <p style="text-align:left;">Er zijn veel manieren om essentiële oliën te gebruiken!<br /><br /><strong>Inwendig gebruik</strong><br />Hoewel het inwendig gebruik van essentiële oliën zeer efficiënt kan zijn, raden wij aan niet zelf te experimenteren! Gebruik ze slechts inwendig onder toezicht van een therapeut. Een zeer gegronde kennis van de verschillende oliën is noodzakelijk. Sommige essentiële oliën kunnen bij verkeerd gebruik erg gevaarlijk zijn! Het inwendig gebruik door kinderen (-6 j.) en zwangere vrouwen is sterk af te raden. Neem nooit meer dan 2 druppels in, maximum 1 à 2 maal per dag.</p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><br /></p> <p style="text-align:left;"><strong>Massage, bad, douche</strong></p> <p style="text-align:left;">Essentiële oliën zijn bij uitstek geschikt voor gebruik tijdens een zalige massage, een rustgevend bad of een verkwikkende douche. Ze dringen gemakkelijk in de huid, waar ze hun heilzame werking uitoefenen. Verdun ze hiervoor in een plantaardige olie (bv zoete amandel- of jojoba olie).</p> <p style="text-align:left;"><br />Enkele richtlijnen bij uitwendig gebruik:</p> <ul><li style="text-align:left;"><strong>• Lichaamsmassage:</strong> 2,5 à 5% essentiële olie of 5 à 10 druppels per 10 ml plantaardige olie.</li> <li style="text-align:left;"><strong>• Gezichtsolie of -crème:</strong> 1% essentiële olie of 2 druppels per 10 ml plantaardige olie of crème.</li> <li style="text-align:left;"><strong>• Aromatisch bad:</strong> 3 à 5% essentiële olie of 6 à 10 druppels per 10 ml plantaardige olie.</li> <li style="text-align:left;"><strong>• Shampoo:</strong> 1 à 2% essentiële olie of 2 à 4 druppels per 10 ml.</li> <li style="text-align:left;"><strong>• Lokaal gebruik:</strong> voor bepaalde toepassingen worden veel hogere concentraties toegepast (&gt; 20%), bv op spieren en gewrichten, anti-parasitair, … dergelijke toepassingen gebeuren uitsluitend onder toezicht van een therapeut!</li> </ul><p style="text-align:left;"><br /><strong>Verstuiven</strong><br />Essentiële oliën brengen een aangename geur in leef- en werkruimten. Gebruik bij voorkeur elektrische verstuivers die de oliën niet opwarmen en ze uiterst fijn verstuiven. 15 minuten verstuiven per uur volstaat.<br /><br /><strong>Inhaleren</strong><br />Is een uitstekende manier om de keel en de luchtwegen te verzachten en te kalmeren. De essentiële oliën maken de neus vrij, waardoor ademen terug makkelijker wordt. Giet 2 à 3 druppels in een kom heet water en adem de damp gedurende 5 à 10 minuten in (opgepast: vermijdt irriterende oliën!).</p>
 • Plantendruppels
  <h4 style="text-align:center;">PLANTENDRUPPELS</h4> <p> </p> <p>Plantendruppels zijn vloeibare extracten. Dit kunnen zowel tincturen als fytoplexen zijn. Tincturen zijn geconcentreerde hydroalcoholische plantenextracten die een zeer hoog gehalte aan actieve bestanddelen bevatten. Fytoplexen bevatten een synergetische combinatie van tincturen en gemmo-extracten. </p>
 • Edelstenen & mineralen
 • Wierook
  <p><strong>Wierook</strong> is een mengsel van aromatische organische stoffen, dat aangestoken kan worden en dan een als aangenaam beoordeelde geur verspreidt. Met wierook wordt ook wel bedoeld de hars (olibanum) van de wierookboom. De oorspronkelijke betekenis van het woord <em>wierook</em> is "wijrook" (rook om te wijden). Desondanks wordt het woord uitgesproken met een verlengde eerste lettergreep, als <em>wier-rook</em>.</p>

Er zijn 2118 producten.

Item 1-12 van 2118 in totaal item(s)

Actieve filters