Categorieën

Nieuwe producten

Nieuwe producten
V-1
  • V-1

MOON

€ 16,00
Inclusief belasting
MOON - Er zijn talrijke elementen in de milieu-opmaak op de niveau’s van de PEMS (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) van alle levende organismen die rechtstreeks verbonden zijn en in directe wisselwerking staan met corresponderende elementen op de Maan en haar omgeving...
MOON - Er zijn talrijke elementen in de milieu-opmaak op de niveau’s van de PEMS (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) van alle levende organismen die rechtstreeks verbonden zijn en in directe wisselwerking staan met corresponderende elementen op de Maan en haar omgeving. De Maan-essence brengt evenwicht tot stand en stabiliseert en versterkt aldus de relaties en schakels tussen specifieke elementen in elk levend organisme op aarde en de corresponderende elementen die deel uitmaken van de Maan.

 Twee mensen kunnen combinaties van samenhangende elementen met de Maan gemeen hebben, maar er zullen genoeg verschillen blijven om te beweren dat de relatie van ieder levend organisme tot de Maan uniek is, net zoals de relatie van ieder persoon tot de planeet uniek is.
Het is niet van belang dat een individu bewust begrijpt of weet welke specifieke elementen hij bezit die verbonden zijn en in wisselwerking staan met de Maan. Zoals gezegd, zijn de relaties van ieder individu uniek. Het is echter belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van het individu dat iedere verslappende relatie tot evenwicht gebracht en gestabiliseerd wordt. Eenmaal de schakels versterkt zijn, wordt het mogelijk de specifieke elementen te identificeren en te begrijpen dank zij inzicht en/of intuïtie.

 Het volgende fragment uit het «Perelandra Garden Workbook» door de Overlichtende Deva van de Maan helpt dit dynamisch verband tussen onze planeet en de Maan verklaren.

 “… De levensenergie van de Maan heeft een speciale band met de levensenergie van de Aarde. Een voor de hand liggende reden is de nabijheid van de twee hemellichamen. Belangrijker nog is de relatie tussen beide hemellichamen die verband houdt met 1 individueel wezen op een van beide. Zoals ik zei is de Maan verbonden met de Aarde maar ze is er niet op. Er is een voortdurende fysische wisselwerking tussen beide. Alhoewel ze helemaal verschillend lijken inzake fysische samenstelling, zijn ze in feite verbonden, ondersteunen en stabiliseren ze elkaars dynamiek. Het zou nuttig zijn, mochten degenen die afbeeldingen gezien hebben van het maanlandschap of die de maankorst bestudeerd hebben, tijdelijk hun verbeeldingswereld en hun vooringenomenheid op zij kunnen zetten, en te aanvaarden dat wat van nature tot de Maan behoort, in direct contact staat met wat van nature tot de Aarde behoort. Elk van beide is immers de fysische uitbreiding van de andere en beiden zijn ze fysisch met elkaar verbonden.

 “Stel u de twee hemellichamen voor, zij aan zij, maar zonder elkaar te raken. Het gebied dat aandacht verdient in verband met de invloed van de Maan op de natuurlijke levensenergie op Aarde, is de ruimte tussen de twee hemellichamen. Hier is het dat de dynamische relatie tussen beide tot stand komt. De stabiliteit van wat leeft op Aarde en op de Maan is een rechtstreeks gevolg van de dynamische relatie tussen beide.

 “Fysisch bestaat de Maan uit een materie die, zoals gezegd, in contact staat met de Aarde maar er niet toe behoort. Hetzelfde geldt voor de natuurlijke materie van de Aarde. Ze staat in contact met de Maan maar behoort er niet toe. Technisch gesproken is ieder hemellichaam een uitbreiding van het andere. Elk van beide beschikt over een dynamiek die reikt buiten de eigene. Daarom bestaat er een band tussen beider natuurlijke vormen (mede van het menselijk lichaam). Deze band is belangrijk want hij is actief, niet passief. Hij verspreidt een stimulerende energie die de relatie tussen beide hemellichamen in stand houdt. Men mag zeggen dat hetgeen leeft op het ene hemellichaam op actieve manier een ruimere realiteit nastreeft en in stand houdt, die het niet zou ervaren was het alleen op zichzelf aangewezen. Het is een natuurlijke wet voor een levensvorm die in relatieverband leeft te resoneren, contacten te leggen, zich te ontplooien en een ruimere realiteit te ervaren dan de eigene.

 “… Beweren dat de relatie tussen de Aarde en haar Maan intiem is, zou helemaal geen understatement zijn. De natuurlijke band tussen beide, zoals hier beschreven, is aanwezig tussen iedere planeet en haar corresponderende Manen, tot welk universum ze ook behoren en welke afmetingen ze ook mogen hebben. Er gaat een sterke dynamiek uit van deze relatie, die de mensheid heilzaam kan zijn indien ze door de mens als een reëel gegeven aanvaard en beleefd wordt.