Categories

New

Bloesemremedies

Flower Remedies

Healing Herbs, Bach remedies, Deva, FES Californische remedies, Bush Flowers, Living Essences, Nederlandse remedies, PHI remedies, Yana bloesems, Alaska remedies, Perelandra, Himalayan Flower Enhancers, Findhorn remedies, Pacific, Master's Flower Essences,...

Flower Remedies

Subcategories

 • Australian Bush Flower...
  <p>Australian Bush Flower Essences : 69 Bloesem Remedies, Combinatie Remedies, White Light Remedies en Light Frequency Remedies, allemaal geprepareerd door Ian White. Ian White, die geboren is in een familie van kruidkundigen, werd al op jonge leeftijd door zijn moeder meegenomen, de natuur in, om op zoek te gaan naar geneeskrachtige kruiden. Niet alleen zijn moeder hield zich bezig met het genezen door kruiden, ook zijn grootmoeder en overgrootmoeder waren natuurgeneeskundigen. Ian White is zelfs de vijfde generatie. Ook Australië is een zeer oud en relatief zuiver continent met veel natuur. Waarbij opmerkelijk is dat en in Australië niet alleen naar verhouding de meeste planten ter wereld groeien, maar ook dat Australië het grootste aantal bloeiende planten ter wereld bezit. Metafysisch gezien heeft dit werelddeel altijd een bijzondere wijze en oude energie bezeten. Maar de laatste jaren is er ook een geweldige nieuwe energie en vitaliteit in dit continent. De Australische Bush Essences vertegenwoordigen die vitaliteit en kracht van dit unieke continent en kunnen daardoor over de gehele wereld gebruikt worden. De Bush Essences geven niet alleen helderheid over onze levensdoelen en -dromen, maar geven ook moed, kracht en enthousiasme om deze doelen en dromen te vervullen. Zij helpen ons ook om te komen tot een hogere niveau van intuïtie. Zelfvertrouwen, spiritualiteit, creativiteit en plezier. Gratis verkrijgbaar is de folder met de positieve en negatieve kwaliteiten, maar niet te missen is het boek van de Bush Essences met de prachtige kleurenfoto's van alle 50 remedies.</p>
 • Healing Herbs
  <p>Bloesemremedies zijn één van de meest verfijnde remedies, omdat ze direct op de geest inwerken en op deze manier de persoonlijkheid in evenwicht en harmonie brengen. De remedies die hier gebruikt worden zijn allemaal bereid uit de bloesems van wilde planten, bomen en struiken, zonder verder de plant, boom of struik te beschadigen. De remedies zijn niet schadelijk of gewoontevormend en kunnen bij elke andere therapie gebruikt worden. Het zijn geen medicijnen of chemische middelen, maar ze werken meer als katalysators die ons een nieuwe weg wijzen naar onze gezondheid via een inzicht in onze eigen menselijke geest. Zij worden niet direct voorgeschreven voor lichamelijke klachten maar voor gemoedsgesteldheden die uit evenwicht zijn geraakt. Aanhoudende psychische zorgen tasten de levenskracht aan en putten de vitaliteit uit van iedere persoon. Door nu de harmonie en vrede weer in de geest te laten terugkeren kan de eenheid van geest en lichaam ook weer hersteld worden. De levenskracht kan weer vrij stromen waardoor ook de natuurlijke weerstand terug hersteld wordt. Zo kan men eveneens gespaard blijven van ziekten omdat het lichaam zichzelf gezond houdt. Dr. Edward Bach (1886-1936), een Engels bacterioloog en homeopaat, zocht de laatste zes jaar van zijn leven naar bloesem-remedies. Hij besteedde al zijn tijd aan het onderzoeken van de plantenwereld en zocht als eerste persoon 38 bloesems uit die mensen terug levenskracht konden schenken, zodat zijzelf in staat zouden zijn om hun geestelijke ongemakken te overwinnen. Dr. Edward Bach had een grote gevoeligheid ontwikkeld naar lichaam en geest. Zodra hij bv. zijn hand boven een bloeiende plant hield kon hij de “taal” of “boodschap” van deze bloem “verstaan” en de eigenschappen welke door de bloem versterkt werden in zichzelf waarnemen. Vaak leed hij zelf aan een negatieve gemoedsgesteldheid, voordat hij een specifieke bloem vond. Zodra hij echter de juiste bloem gevonden had, verdween deze negatieve stemming en maakte plaats voor een inzicht hoe dit alles was ontstaan. Zijn rust en evenwicht kwamen dan weer snel terug en ook de eventuele lichamelijke klacht begon zich te herstellen. Zijn redenering was dus : door mensen emotioneel en geestelijk evenwichtig, positief en gelukkig te maken, zullen automatisch na een tijd ook hun kwalen verdwijnen, omdat deze slechts gevolgen zijn. Julian en Martine Barnard, leerlingen van de Bach-school, hebben zich al jarenlang intens met de Bach-bloesems beziggehouden. Ze hebben geleerd om bij het bereiden van de oertinctuur te werken met een hoge graad van zuiverheid, waarbij ook gelet wordt op de juiste stand van de sterren, het juiste tijdstip, een mentale helderheid, de juiste groeiplaatsen en de zonnekracht.
Beiden zijn sterk met de natuur en de planten verbonden en kunnen zich intuïtief in het wezen van de plant verplaatsen.

Julian en Martine hebben tevens al verscheidene boeken over bloesem-remedies geschreven, zoals : “The Healing Herbs of Edward Bach”, “Kleine gids voor de Bach-Bloesem Remedies”, “Patterns of Life Force”.
Ze hebben vele jaren samen gewerkt met Nickie Murray, de medebeheerster van de nalatenschap van Dr. Bach en werden met de kleinste details van Bach’s inzichten vertrouwd gemaakt.

Julian en Martine Barnard zijn dankzij hun liefde en kennis van de Bach- bloesems uitermate geschikt om bloesem remedies van een hoge kwaliteit te maken.
Zij hebben sinds enige tijd alle door Bach ontdekte bloesems remedies zelf geprepareerd. Het zijn kwalitatief zuivere en goed werkende remedies en hebben al bekendheid gekregen over de gehele wereld, ze worden bijvoorbeeld ook door F.E.S. Amerika uitgegeven. Gebruiksaanwijzing: 4 tot 6 maal daags 2 druppels van één of meerdere remedies onder de tong druppelen.</p>
 • FES-Californische
  <p>Bloesem-Remedies en de “Ziel van de Natuur” Bloemen onderwijzen ons door hun eenvoudige schoonheid en hun zuiverheid en inspireren wat het meest nobel is in de menselijke ziel. In de Oosterse spirituele traditie is de Heilige Lotus, die uit de modder oprijst om in roze pracht te bloeien, een symbool van spirituele ontplooiing. In het Westen drukt de Rode Roos de diepte en de pijn van Christelijke liefde uit. Bloemen zijn ook een symbool geworden voor de vele sentimenten van de ziel. We "zeggen het met bloemen" om te condoleren, om genegenheid uit te drukken, of iets feestelijks te vieren.

Waarom zou de bloem van een plant zo'n betekenis hebben voor ons gevoelsleven? Tenslotte gebruiken we ook bladeren, wortels, schors, stam en zaden als voedsel en medicijn. De bloem vertegenwoordigt een erg speciaal stadium in de levenscyclus van een plant, omdat ze haar individualiteit en essentiële kwaliteit het beste uitdrukt. Botanici begrijpen dit, want het klassieke systeem van identificatie van planten berust voornamelijk op classificatie door de bloem.
 We weten dat de bloem de zetel is van de krachten, die zorgen voor de voortplanting, waar vegetatieve groei getransformeerd wordt in een nieuwe mogelijkheid tot leven door het zaad. Maar, als de bloem voornamelijk een biologische functie heeft, waarom vinden we dan zulk een magnifieke verscheidenheid aan kleuren, vormen, weefsels en geuren? Kan deze grote bloemensymfonie van de natuur niet méér zijn dan een slim plan om bestuivende insecten aan te trekken en zo de "survival of the fittest" te verzekeren, zoals Darwinisten ons graag willen doen geloven?

Laat ons een andere mogelijkheid beschouwen, een die meer in overeenstemming is met het verheffende gevoel dat we ervaren als we in een mooie bloementuin binnen komen. In de bloem raken kosmische kwaliteiten de plant aan, waarbij ze kleur, vorm en geur produceren. Bloemen zijn de creatieve uitdrukking van "de ziel van de natuur". Zoals we ook een kunstwerk niet kunnen verklaren door de chemische formule van de verf te analyseren, moeten we ook verder dan de fysieke natuur van de bloem kijken om de goddelijke boodschap te lezen die ze draagt. Als we een bloesem-remedie maken stellen we de ziel van de Natuur, zoals die op een speciale manier uitgedrukt wordt door elke bloem, instaat om tot onze menselijke ziel te spreken. Het werk van de Flower Essence Services De Flower Essence Services (F.E.S.) is in 1979 door Richard Katz opgericht en wordt sinds 1980 gezamenlijk geleid door Richard Katz en Patricia Kaminski. Haar doel is een centrum te zijn voor informatie, studie en onderzoek naar bloesem-remedies en aanverwante gebieden. De afgelopen jaren is de F.E.S. uitgegroeid en omvat nu een internationaal ledenbestand van genezers, opleiders en onderzoekers. De F.E.S. ontleent veel inspiratie aan het leven en werk van Dr. Bach, die een onschatbare erfenis naliet in zijn bloesem-remedies en zijn boek over spirituele genezing "Heal Thyself". Bach maakte echter niet veel bekend over zijn werkwijze om de remedies te ontwikkelen, noch gaf hij een methode aan zodat anderen hem konden volgen in het ontcijferen van de taal der bloemen. Gehoor gevend aan de noden van onze tijd, heeft de Flower Essence Services zichzelf gewijd aan de taak om een nieuwe wetenschappelijke methode te ontwikkelen om het subtiele plantenrijk te onderzoeken en om te leren begrijpen hoe bloesem remedies werken in het lichaam en de ziel van de mens. Het proces om de kwaliteiten van bloesem-remedies te onderzoeken omvat observatie van de fysieke vorm van de plant, van de patronen van groei, van de natuurlijke groeiplaats, als ook van een innerlijk beeld van de kwaliteiten van de plant dat ontwikkeld wordt door een meditatieve afstemming. Je begint te leven met de plant in zijn jaarlijkse levenscyclus, tot de innerlijke natuur van de plant helderder en helderder wordt in je eigen zielenleven. In dit proces wordt een levend beeld of een actieve verbeelding van de plant gevormd, verwant aan de "essentia" van Paracelsus en Goethe's "gebaar" of "type". Kennis van -en onderzoek naar- het historisch gebruik als kruid en de oude wetenschap verschaffen ook aanwijzingen en toevoegingen aan het oorspronkelijke inzicht. Het volgende stadium van onderzoek van nieuwe remedies omvat het vergelijken van het "beeld" van de bloem met beschrijvingen van menselijke eigenschappen. Dit gebeurde in het begin met een kleine groep genezers en cliënten en werd enorm uitgebreid nadat de FES genezers over de hele wereld begon te benaderen voor rapportage van hun ervaringen met de bloesem remedies. Door de empirische gegevens van grote aantallen studies van afzonderlijke gevallen, zijn de oorspronkelijke "beelden" van de kwaliteiten van de remedies meer verfijnd. De onderzoeksmethoden bevatten ook diepgaande interviews met genezers en speciaal ontworpen overzichten van het klinische verloop van gebruik van bloesem-remedies. Andere wetenschappelijke studies die op gang zijn gebracht omvatten een studie naar de kosmische invloeden in de plant die bewezen worden door specifieke geometrische vormen en hun verband met bepaalde etherische eigenschappen van de plant. Succesvol professioneel gebruik van bloesem-remedies sluit ook een levend begrip van de Natuur in en het vermogen om sensitief met de menselijke ziel te werken. Daarom bestaat het programma van de F.E.S. (U.S.A.) niet alleen uit het prepareren en distribueren van bloesem-remedies van de hoogste kwaliteit en zuiverheid, maar ook uit studie-programma's, veldwerk met planten, artistieke en wetenschappelijke oefeningen en uitgebreid werken met communicatie- en begeleidingsvaardigheden. Om het educatieve- en researchprogramma te bevorderen is sinds 1983 dit deel van F.E.S. (U.S.A.) ondergebracht in een nieuwe non-profit organisatie, de FLOWER ESSENCE SOCIETY.</p>
 • Alaskan Essences
  <p>Alaskan Flower Essences. In 1984 is er door Steve Johnson de 'Alaskan flower Essence Project' opgericht met het doel om het prepareren van nieuwe bloesem remedies op het vaste land en de onbedorven wildernis van Alaska te coördineren. De staat Alaska omvat een grootte van één vijfde van de U.S.A., maar telt slechts een bevolking van 550.000 mensen. Enorme uitgestrekte gebieden bleven in ongerepte staat en een grote verscheidenheid aan plantensoorten hebben nog een oorspronkelijke kracht en vitaliteit zoals nergens anders op de aarde. De tot op heden geprepareerde 72 bloesem remedies bezitten drie verschillende basis kwaliteiten. Met onder andere planten uit centraal Alaska die daar algemeen voorkomen en dominerend zijn in hun omgeving. Deze remedies helpen ons bij her evenwicht brengen van fundamentele levenszaken: patronen die vaak het meest domineren en die het meest voorkomen in ons leven. De set bevat remedies van het noordelijke deel van Alaska, waar de planten maar een buitengewoon kort seizoen hebben (50 tot 65 dagen). Remedies die ons helpen om alle weerstand los te maken, die we hebben met het ervaren van de totaliteit van het leven op ieder moment. De set bevat ook remedies van het meer zuidelijk gelegen deel van Alaska. Deze remedies helpen ons om een meer gematigde manier en met waardering een harmonie met onszelf en onze omgeving te verkrijgen. De set bestaat ook uit de meer bijzondere plantensoorten in vergelijking met de bovengenoemde soorten. Dit zijn remedies die zich meer richten naar de meer subtielere niveaus en meer spirituele niveaus van ons bewustzijn. Waarbij de groene bloesems ons helpen met het loslaten van diep begraven pijn en spanning, speciaal met betrekking tot het hart. In de set zitten ook remedies die gemaakt zijn met het stuifmeel van de bloem. Deze remedies zorgen ervoor dat we naar een dieper niveau van genezing kunnen gaan dan dat wij al hadden bereikt met andere essences. Buiten deze 72 Alaska essences zijn er nog 12 Alaska 'environmental' essences, Northern Lights, Polar Ice, Chalice well, Glacier River, Greenland Icecap, Liard Hotsprings, Full Moon Reflection, Tidal Forces, Portage Glacier, Rainbow Glacier, Solstice Storm en Solstice Sun, die de kwaliteiten van de elementen bevatten zoals bijvoorbeeld de lucht het water en de aarde.</p>
 • Nederlandse Bloesems
  <p>Wat zijn bloesem remedies ? De Bloesem therapie, is een zeer verfijnde natuurlijke geneeswijze. De therapie bestaat uit energetische remedies, die gemaakt worden van de bloesems van wilde of biologisch geteelde planten, bomen of struiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de levensenergie van de plant of bloem. Ze worden gebruikt voor gemoedsgesteldheden of emoties die uit evenwicht zijn geraakt. Zo zal b.v. een voortdurende angst de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten. Bloesem remedies zijn katalysators, die ons helpen met het verkrijgen van inzicht in ons bewustzijn. Zo is b.v. een angst, geen angst, maar het ontbreken van moed. De bloesem remedies duwen niet de angst weg maar helpen je de weg te wijzen en het inzicht te geven hoe je je moed weer kunt ontwikkelen. Wanneer je geest weer in evenwicht is gebracht kan eventueel ook het lichaam zichzelf weer op natuurlijke wijze herstellen. Bloesem Remedies Nederland. Bloesem Remedies Nederland is een v.o.f. onder bestuur van Miep en Bram Zaalberg. Eén van de doelstellingen is het distribueren en produceren van kwalitatief hoogstaande bloesem remedies. Ook het verstrekken van informatie en het geven van cursussen over genezen en bloesem remedies is een van onze belangrijke taken, waarbij we sinds 1992 beschikken over eigen ruimten voor cursussen en een tuin waarin we zoveel mogelijk proberen met de Deva's (wezenskrachten van de planten) samen te werken. Sinds 1986 prepareren wij remedies, mede door de steeds grotere vraag zijn wij deze bloesem remedies in 1990 ook voor een groter publiek gaan uitgeven. De remedies bezitten een grote zuiverheid en zijn zeer krachtig in hun werking. Ook de conservering is zo zuiver mogelijk gehouden en is op basis van biologische cognac. Het prepareren. Bij het maken van de bloesem remedies gaan wij uit van een levende natuur, een natuur waarmee we met zoveel mogelijk respect mee proberen om te gaan. Het maken van een bloesem remedie is eveneens een levend proces, de ontmoeting met de plant is de conceptie, dan begint een periode van bekijken en onderzoeken. Deze periode is tevens een persoonlijk innerlijk proces van degene die de bloem ontmoet en het kan soms enkele jaren duren voordat het wezen of een deel van het wezen van de plant begrepen wordt. Dan is het pas mogelijk om een goede remedie te maken. Vergelijk hierbij het aangaan van een relatie, de ontmoeting en de verdieping. Het maken zelf wordt gedaan in een meditatieve houding en met een innerlijk luisteren naar de plant. Wanneer het juiste moment is gevonden worden de bloemen in een schaal met bronwater gelegd of gebogen, waarna de zon of maan een aantal uren op deze schaal met bloemen blijft schijnen. Daarna worden alle bloemen uit het water gehaald. Dit water bevat nu de levenskracht van de plant. Hierna volgt de conservering met cognac en een verdunning om de stock flesjes te maken. Van deze stock flesjes worden de doseer of gebruikflesjes gemaakt. De kwaliteit van de remedie is afhankelijk van het uiteindelijke tijdstip waarop de bloemen uit de schaal gehaald worden. Hierna beginnen we met het testen van de remedie in de praktijk op verschillende manieren: o.a. gaan we zelf deze remedie gebruiken en ze wordt bovendien gebruikt door lesgroepen. Het gebruik van de remedies. Het beste kan men een bloesem remedie 4 tot 6 x per dag innemen, met 4 druppels per keer vanuit een doseerflesje. Om een doseerflesje met bloesem remedie klaar te maken gaat men als volgt te werk: Neem een schoon flesje met pipet van 30 ml., doe hier ongeveer 1 cm. alcohol (b.v. cognac, graanjenever), plantaardige glycerine of appelazijn in voor de conservering en vul het restant aan met bronwater. Neem het stockflesje of meerdere stockflesjes van de gekozen remedie(s), om het beste resultaat te krijgen is het wenselijk om niet meer dan vier bloesem remedies tegelijkertijd te gebruiken, doe vanuit dit stockflesje of vanuit meerdere flesjes 2 tot 4 druppels in het gevulde doseerflesje. Schrijf de namen van de gekozen bloesems op een etiketje en plak dit op het flesje zodat men ook weet welke bloesem remedie(s) men gebruikt. Voor het innemen altijd goed schudden. Het doseerflesje is nu klaar voor gebruik.   Neem nu 4 tot 6 druppels van deze verdunning met het pipetje uit het doseerflesje en druppel deze onder de tong. Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid. Het is belangrijk dat men de bloesem remedies een aantal verschillende keren per dag inneemt, b.v. 's morgens bij het opstaan, voor de maaltijden en 's avonds voor het slapen gaan. Iedere keer een klein beetje doet meer als eenmaal een grote slok.   Wanneer er een bewustzijnscrisis ontstaat, waarneembaar als verergering van de emotionele klachten kan men het beste het flesje vasthouden, word je rustiger neem dan meer in, 12 x daags 4 druppels innemen en zonodig om de 10 min. word je onrustiger verminder de hoeveelheid naar 2 x 2 druppels per dag. Wanneer dit nog niet het gewenste resultaat geeft dan direct vanuit de stockflesjes gaan gebruiken. Bij gebruik vanuit het stockflesje min. 2 tot 4 x daags 2 druppels direct onder de tong. In geval van nood is het ook mogelijk om er een eerste hulp remedie zoals de "TERRA”, de "Five Flower Remedy" of de Soul Support van Alaska bij te gebruiken. Men kan het beste 4 druppels in een doseerflesje doen, wanneer men de eerste hulp remedie vanuit de verdunning gebruikt.</p>
 • Orchid 1
 • Pacific Essences
  <p>Pacific Essences Remedies uit de oceaan zijn ons 'geschenk van de zee' - de Stille Oceaan, die ons eiland omringt. Op hun beurt vormen zij de unieke bijdrage van Pacific Essences op het gebied van de energetische genezing. De remedies worden bereid uit planten en zeedieren die groeien of leven aan de bij eb droogvallende kuststrook en worden gemaakt op de plek waar ze gevonden worden. Tijdens dit proces wordt geen leven vernietigd. De remedies hebben een heel andere energie dan de bloesem- en edelsteen remedies. Terwijl de bloesems uit een etherische, vriendelijke, dansende zachte energie bestaan die subtiele veranderingen bewerkstelligen en de effectiviteit van de edelstenen veel te maken heeft met hun kleuren en kristalstructuren, werken de zee-remedies duidelijk op transformaties in het bewustzijn. Water, het element waarin zij leven, vormt de sleutel tot het ontsluiten van de potentie van deze remedies. 75% van de planeet aarde bestaat uit water en het menselijke lichaam is voor 70% opgebouwd uit water. Water is ook het middel, of de drager, die wij gebruiken om de etherische blauwdruk van de bloesem- en edelsteen remedies in op te slaan. Archetypisch gezien is water het symbool van het 'onbewuste', het nog niet in kaart gebrachte gebied van ons wezen. Het is vaak onze wens om dit gebied in kaart te brengen die ons tot innerlijk evenwicht, innerlijke vrede en het ontwikkelen van onze eigen unieke gaven brengt. Zeeremedies steunen ons bij deze ontdekkingsreis en bevorderen veranderingen in ons bewustzijn.</p>
 • Edelsteenremedies
  <p>Vroeger werden de edelstenen gebruikt om zich te tooien maar werden eveneens gebruikt als betaalmiddel. Weinig westerlingen weten dat er een lange traditie bestaat in de Ayurvedische geneeskunde (Indië, 5de eeuw vóór J.C.) die de edelstenen voor therapeutische doeleinden gebruikt. Aangezien deze kostbare edelstenen niet in ieders budget liggen, leek het ons duidelijk dat wij zelf elixers van deze edelstenen konden maken die al deze bijzondere therapeutische krachten bezitten, zonder deze delfstoffen zelf te moeten bezitten. Dank zij hun kristallijnen structuur, wordt de essence van edelstenen voornamelijk gebruikt om nieuwe structuren te creëren in alle stoffelijke en fijnstoffelijke lichamen.</p>
 • Findhorn
  <p>Findhorn bloesem remedies worden gemaakt van wilde bloemen uit Schotland, met zuiver water uit geneeskrachtige bronnen. Ze worden geprepareerd volgens de zonne-infusie methode, zoals ontdekt in de dertiger jaren van de twintigste eeuw door Dr. Edward Bach. De remedies van Edward Bach deden het eeuwenoude gebruik en begrip van de natuurlijke geneeskracht, zoals die in bloeiende planten en bomen aanwezig is, herleven.   De subtiele genezende eigenschappen van bloesem remedies herstellen evenwicht op alle niveaus van je wezen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ze kunnen persoonlijke ontwikkeling versterken en zijn een krachtige hulp bij transformatie. Zij bieden je de kans om te werken aan verouderde gedragspatronen en negatieve gemoedstoestanden, die ziekte, emotionele onevenwichtigheid en spirituele disharmonie kunnen versterken of die deze  kunnen veroorzaken. Door het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, herstellen bloesem remedies een hoger niveau van bewustzijn en bevorderen de ontwikkeling van positieve kwaliteiten zoals moed, innerlijke vrede, liefde of aanvaarding.   Deze remedies zijn gemaakt in samenwerking met de krachten van de Natuur. De elementen aarde, lucht, vuur en water voegen zich samen om de fysieke vorm van elke plant te scheppen volgens de goddelijke blauwdruk. Onze liefde en dank moet uitgaan naar de engelen - de goddelijke architecten - en naar de natuurgeesten, die volgens het plan werken om elke plant tot bestaan te brengen. Door de liefde waarmee de remedies gemaakt zijn en door de intentie die degenen die ze innemen voortzetten, bevestigen deze natuurlijke essences opnieuw onze verbinding met het goddelijke en met de eenheid van al het leven.</p>
 • Living Light Essences
  <p>The Living Light Essences : Voor zelfgenezing, transformatie en het bevorderen van de emotionele, mentale en spirituele gezondheid. WAT ZIJN DE LIVING LIGHT ESSENCES? In deze tijd realiseren we ons hoe sterk gevoelens, houdingen en zelfs gedachten de biochemie van ons lichaam en onze gezondheid beïnvloeden. De Living Light Essences zijn remedies voor zelfgenezing, ze zijn gebaseerd op de energetische geneeskunde en de homeopathische principes. Ze helpen je om ongewenste eigenschappen, zoals twijfel aan jezelf, angst en weinig zelfvertrouwen te transformeren tot positieve eigenschappen als moed, liefde en kracht. Ze vertegenwoordigen een speciale vorm van energetische geneeskunde. Ze zijn bereid met edelstenen in gedestilleerd water en wijnalcohol. Essence: "De innerlijke, kenmerkende natuur van iets; de kwaliteiten die iets maken tot wat het is; een wezen; de geëxtraheerde eigenschappen van een werkzame stof; een vloeistof die de eigenschappen heeft van de substantie waarvan ze gemaakt is. Uit:"Woordenboek Chambers Twentieth Century." Elke Living Light Essence is speciaal ontworpen om je te helpen in je dagelijkse leven - om je leven aangenamer, positiever en gezonder te maken. De Living Light Essences hebben het vermogen je te helpen met stress, zorgen en zelfs bij een gebrek aan zelfvertrouwen, zaken die zo ongrijpbaar schijnen, maar toch zulk een belangrijk deel van ons leven en onze gezondheid uitmaken. De essences helpen je om met deze zaken te leren omgaan, ze openen deuren voor je om een gezond lichaam, een gezonde geest en een gezonde levenshouding te krijgen. Kijk gewoon naar de sleutelwoorden die bij elke remedie horen of lees de informatie in deze brochure. Ontdek zo de kwaliteit die je op dit moment het beste kunt gebruiken om het negatieve in het positieve te veranderen. Het maakt niet uit waar je behoefte aan hebt, er is een Living Light Essence die je kan helpen om je leven op dit moment meer succesvol, positiever en gezonder te maken. WAARVAN ZIJN DE LIVING LIGHT ESSENCES GEMAAKT? De Living Light essences worden gemaakt van edelstenen. Edelstenen worden gevormd in het hart van de aarde, daarom hebben ze van nature zeer diepe grondende en aardende eigenschappen. Het is deze eigenschap van de Living Light Essences die je helpt om volledig aanwezig te blijven in je dagelijkse leven. Sinds het begin van de geschiedenis heeft bijna elke cultuur een heel bijzondere waarde toegekend aan edelstenen. In de oude oosterse geneeskunde speelden edelstenen een belangrijke rol in het geneesproces. Kristallen en edelstenen werden zeer gerespecteerd vanwege hun opmerkelijke, zelfs magische krachten en genezende eigenschappen. De moderne wetenschap begint het belang van het gebruik van edelstenen in het genezingsproces pas net te begrijpen, als gevolg van recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke technologie. Edelstenen hebben een unieke moleculaire structuur die van groot belang is. We zien dat elk atoom een spiegelbeeld heeft van zijn atomaire, moleculaire structuur in het tegenovergestelde hoekpunt. Vanuit atomair gezichtspunt bezitten ze een perfecte symmetrie en evenwicht. Je kunt zeggen dat ze in de fysieke vorm de oude stelling belichamen: "Zo boven, zo beneden." Dit is ook precies het doel van de Living Light Essences - om je te helpen een staat van gezondheid, welzijn en bewustzijn te verkrijgen die een afspiegeling is van je innerlijke goddelijke natuur. Op elk flesje en op elke doos van de Living Light Essences kun je de afbeelding van de atomaire moleculaire structuur vinden van de edelsteen die gebruikt is in die remedie. Je kunt zien dat elk atoom zijn spiegelbeeld heeft in het tegenovergestelde hoekpunt. Een fysiek beeld van perfectie, wat we ook terugvinden in de essences. HOE WERKEN DE LIVING LIGHT ESSENCES ? Ze werken volgens het natuurkundige principe van resonantie. Resonantie is het resoneren of trillen van het ene energieveld, veroorzaakt door een ander veld, dat een gelijke of een zelfde soort trilling heeft. Dit principe kun je zien als je met een stemvork van een bepaalde toonhoogte langs de snaren van een harp gaat. Wanneer de stemvork in de buurt van de snaar met dezelfde toonhoogte komt - zal die snaar met de stemvork mee gaan trillen en mee gaan klinken. In termen van genezing heeft elke Living Light Essence een specifieke trillingsfrequentie die, als de remedie ingenomen wordt, werkt als een energieveld dat de gelijke of gelijksoortige kwaliteit in je versterkt. Als je bijvoorbeeld de “Rose Quartz Essence” gaat innemen zal dit als effect hebben dat je gevoel van eigenwaarde en de liefde voor jezelf versterkt wordt, want dit is de kwaliteit of het resonantieveld dat deze remedie bevat. We zien ditzelfde principe aan het werk bij ouders en hun kinderen. Stel je een huilend kind voor. Stel je dan voor dat de moeder de kamer binnenkomt, het kind oppakt en het kind troost. De liefdevolle omarming van de moeder kalmeert het kind en het zal snel getroost zijn. De moeder zal door haar eigen liefde de gevoelens van liefde in het kind versterken. Wanneer deze gevoelens sterker worden zullen ze de gevoelens van angst en onrust bij het kind overwinnen. Omdat de Archangel Chamuel dezelfde kwaliteit van liefde bevat als een omhelzing kan het een uitstekende remedie zijn om aan een kind te geven wanneer het overstuur is. Voor jonge kinderen is het beter om de remedie te verdunnen in een kleine hoeveelheid water of om hen slechts een paar druppels direct te geven. Positieve energieën overwinnen negatieve. De angst en onrust van een huilend kind verdwijnen wanneer daar de onvoorwaardelijke liefde en kracht van de omhelzing van de moeder tegenover staat. Omdat elke Living Light Essence resoneert met specifieke, positieve archetypische kwaliteiten en principes, kunnen de remedies je helpen bij het transformeren van kwaadheid in liefde, traagheid in actie, zwakheid in kracht, onwetendheid in wijsheid en verdriet in vreugde. HET KIEZEN VAN EEN SERIE OM MEE TE BEGINNEN. De Living Light Essences bestaan uit vier verschillende series. Op het eenvoudigste niveau kun je je keuze vergemakkelijken door te bepalen welke serie het beste bij jou past. DE LIVING LIGHT SPECIAL ESSENCES zijn de krachtigste en meest inspirerende. Dit is een serie om je echt te helpen bij je groei, om je gaven en talenten te gebruiken om de mensen in je omgeving positief te beïnvloeden. Deze serie kan - vandaag - gebruikt worden door degenen die morgen leiding geven. DE LIVING LIGHT DIVINE FLAME ESSENCES richten zich meer op verhogen van de energie. Dit is de meest transformerende serie. Dit zou een perfecte keuze kunnen zijn als je geest opgetild moet worden, als je te maken hebt met moeilijke situaties, of als je hulp nodig hebt om je potentieel of je dromen waar te maken. Meer informatie over deze speciale serie vind je in het handboek. DE LIVING LIGHT ARCHANGEL ESSENCES richten zich op evenwicht en integratie. Ze helpen je om de fysieke en spirituele kwaliteiten in je leven samen te brengen. Als je moeite hebt om hoge idealen en waarden te integreren, als je moeite hebt om je integriteit te bewaren, kan dit een uitstekende keuze zijn om een gezond lichaam en een vredige geest te bevorderen. DE LIVING LIGHT GEM ESSENCES richten zich op gronding en aarding en zijn een natuurlijke keuze voor iemand die moeilijk zaken af kan maken of die moeilijk praktisch kan zijn. Als je grote ideeën hebt, maar moeite om dingen te doen, kunnen dit de remedies voor je zijn. HOE GEBRUIK JE DE LIVING LIGHT ESSENCES ? Je kunt de positieve voordelen van de LIVING LIGHT ESSENCES onmiddellijk gaan merken. Hoewel er een specifieke remedie nodig kan zijn voor een bepaalde tijd of toestand in je leven, kan elke Living Light Essence die je neemt je helpen om een waarachtiger, gelukkiger en gezonder iemand te worden. Het is veilig en gemakkelijk om een Living Light Essence te nemen, zelfs voor kinderen. Je therapeut kan je vertellen welke dosering je op dit moment moet nemen en hoe lang je elke remedie moet nemen. Die dosering kan nogal afwijken van wat op het label van het flesje wordt voorgesteld, omdat ze op dat moment speciaal aan je behoefte wordt aangepast. Normaal kunnen de remedies 3 x per dag met 7 druppels per keer direct vanuit het flesje onder de tong of in wat water worden ingenomen, net als homeopathische middelen of bloesemremedies. De essences zijn absoluut niet giftig en ze zijn veilig voor kinderen, volwassenen en zelfs dieren. ANDERE MANIEREN VAN GEBRUIK. Hoewel de Living Light Essences vooral voor inwendig gebruik worden aanbevolen, kunnen ze ook erg goed en gemakkelijk voor verschillende uitwendige toepassingen worden gebruikt. 1. Voeg 10-15 druppels van iedere uitgekozen remedie toe aan een warm bad, stap erin en ontspan. De Archangel Gabriel Essence kan een hele goede reinigende remedie zijn voor je lichaam, vooral na een lange drukke werkdag. 2. De druppels direct op het lichaam aanbrengen en ze op de huid inwrijven kan een kalmerend en herstellend effect geven. 3. Enkele druppels van de juiste essence in het drinkwater kan je huisdier heel goed helpen. Ook dieren hebben stress en vermoeidheid. Kies gewoon de remedie uit die op dat moment het beste past en doe 5-10 druppels in het drinkwater of onder de tong. De Living Light Essences zijn ontworpen om je te ondersteunen bij je natuurlijke genezingsproces. Ze zijn niet bedoeld om je te genezen van een bepaalde ziekte of aandoening. Maar doordat ze je in je natuurlijke genezingsproces ondersteunen, kan een bepaalde ziekte of aandoening gemakkelijker genezen. WAT DE REMEDIES KUNNEN DOEN. De Living Light Essences helpen je bij het genezen en transformeren van de diepste oorzaken van ziekte, genetische patronen, archetypes, niet verwerkte herinneringen, gevoelens van angst,.... maar ook van houdingen en overtuigingen die zorgen voor een laag zelfvertrouwen. Ze doen dit door het versterken van onze positieve kwaliteiten, zoals innerlijke vrede, moed en liefde en ze helpen je bewust te worden. Deze kwaliteiten hebben we allemaal elke dag nodig om met minder stress en meer voldoening en echte blijdschap te kunnen leven. Met gebruikmaking van de principes van de energetische geneeskunde kunnen de Living Light Essences je helpen om een nieuwe, positieve richting te geven aan je houdingen, overtuigingen, gevoelens en daden. WIE GEBRUIKEN DEZE REMEDIES? De remedies worden gebruikt door dokters, natuurartsen, homeopaten, acupuncturisten, chiropractikers en psychotherapeuten,...door aromatherapeuten, craniosacrale therapeuten, masseurs, reflexologie therapeuten, genezers, reiki- en Feng Shui therapeuten,....en door mensen zoals jij - die geïnteresseerd zijn in zelfgenezing, zorg voor de gezondheid en spirituele / persoonlijke groei. Wat je ook hebt meegemaakt en wat ook je situatie is op dit ogenblik, je kunt baat vinden bij de transformerende kracht van deze bijzondere remedies. Kijk naar de onevenwichtigheden in je leven en hoe je daar mee omgaat, denk aan de positieve kwaliteiten die je graag zou bezitten of stel jezelf de vraag: "Wat zou ik op dit moment het liefste willen in mijn leven?" Stel dan zelf, of met de hulp van je therapeut, vast welke Living Light Essences goed voor je zijn. Er zijn vijf Living Light Essences die momenteel het beste schijnen te passen bij de meeste problemen van veel mensen: De “Life Force” - de adem van het leven. Wanneer je net een voorstel voor een nieuw project hebt afgemaakt, ontbijt hebt gemaakt voor de kinderen, drie rondjes rondom het park achter je hond aan hebt gerend en het is pas negen uur 's morgens – dan kan het een probleem zijn om genoeg kracht over te houden. Living Light Life Force Remedie is de hoge-prestatie-remedie voor mensen die veel presteren, ze houdt je levenskracht elk moment op peil. De “Seventh Divine Flame” – vrijheid. Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet al je mogelijkheden benutte of het gevoel dat je je mogelijkheden verder wilde ontwikkelen? Als de rups een vlinder wordt en voor het eerst zijn vleugels uitspreidt verheft hij zichzelf om een grotere vrijheid te ervaren. Hij weet dat hij nu grotere hoogten kan bereiken. Als je verlangt naar meer mogelijkheden en meer vrijheid, dan is dit de remedie voor jou. Het is de meest opbeurende remedie van de Living Light Essences. De “Sacred Emerald” – het herstellen van het evenwicht. Heb je ooit stress ervaren? In de hedendaagse wereld is het niet altijd gemakkelijk om je evenwicht te bewaren. De Sacred Emerald Essence geeft je het evenwicht dat je nodig hebt, vooral wanneer je gestresst bent of aan hoge eisen moet voldoen. Het is een uitstekende remedie voor evenwicht in het dagelijks leven. De “Archangel Michael” – waarheid. Op vele momenten in ons leven geven we toe aan de eisen of verlangens van anderen, terwijl we in ons hart weten, dat we doordat te doen niet echt in ons eigen belang handelen. Hoe vaak maken we keuzes, die niet echt eerlijk naar onszelf zijn? Deze remedie helpt je om eerlijk naar jezelf te zijn en om je je innerlijke overtuiging te versterken om die waarheid te kunnen volgen, zonder jezelf geweld aan te doen. De “Holy Spirit”- creatieve uitdrukking. Wanneer we ons leven leven en onze dromen volgen, kunnen er tijden zijn dat we de behoefte hebben aan troost, vooral na een pijnlijke of moeilijke gebeurtenis. Wanneer je behoefte voelt aan koestering of troost kan deze remedie van onschatbare waarde zijn. Veel mensen zijn bang om hun creativiteit naar buiten te brengen. Maar creativiteit draagt voor een groot deel bij aan ons geluk, onze gezondheid en onze zelfwaardering. Deze remedie helpt je om je creativiteit op je werk, thuis en bij het spel uit te drukken - iedere dag. WAT ANDERE ZEGGEN OVER DE LIVING LIGHT REMEDIES. "Ik heb de afgelopen twee jaren zowel persoonlijk als professioneel gewerkt met de Living Light Essences. Ze zijn een van de meest opwindende en krachtigste hulpmiddelen die ik tot nu toe heb gebruikt. Een van hun grootste weldaden is het vermogen om de positieve kwaliteiten in ons te versterken. Het is alsof we plotseling de wereld vanuit een ander perspectief beginnen te zien, met sterkere gevoelens van liefde, eerlijkheid, innerlijke vrede enz. Ze helpen ons ook om buiten de platgetreden paden te gaan, zodat we onze pogingen om gezond en gelukkig te zijn niet langer saboteren. Ik heb levens zien veranderen met de hulp van deze remedies." Janet Warne, V.N. M.N.C.H.M., Natuurgenezer, Tatham, Lancaster, Engeland "Als een professioneel bloesemremedie-therapeut en leraar sinds 1979 realiseerde ik me al snel, dat het mogelijk is om met de Living Light Essences een diepgaande en snelle transformatie van het bewustzijn te verkrijgen. Omdat ze de metafysische principes van zelfgenezing op een nieuwe manier in zich verenigen, geloof ik dat de Living Light Essences een kwantumsprong in de toepassing van energetische genezing vertegenwoordigen en zo ons welbevinden versterken, alsook het welzijn van de hele planeet op dit belangrijke moment in de menselijke evolutie." Tamara Penn, RIHR, professioneel bloesemremedie therapeut, rebirther, Toronto, Canada. "Een dosis van de Sixth Divine Flame Essence veroorzaakte zulke grote veranderingen in mijn emotionele en fysieke toestand, dat ik wist dat ik ook de andere Living Light Essences moest gaan gebruiken. In zowel mijn persoonlijk gebruik, als bij mijn cliënten was ik verbaasd te zien hoe fysieke symptomen, zoals die uitgedrukt worden door het lichaam, kunt veranderen door aan belangrijke spirituele zaken te werken." Donna Hepfinger, B.Sc., The Healing Arts Inc., Kinesiologist, Cary, IL, USA.</p>
 • Yana Bloesem Remedies
  <p>Yana Bloesem Remedies Bloesem remedies zijn zachte, helende energieën. Zij herstellen de balans van emoties of gemoedstoestanden, die uit evenwicht zijn geraakt. Zij worden gemaakt van de levensenergie van plant, struik, boom of paddenstoel, waarvan de bloem haar meest ultieme verschijningsvorm is. Bloesem Remedies kunnen ingenomen worden bij klachten, waar vaak emotionele problemen aan ten grondslag liggen. Sommige van deze problemen zetten zich in het lichaam vast, waardoor er lichamelijke klachten en uiteindelijk ziektes kunnen ontstaan.</p>
 • Go4Balance
  <p style="text-align:justify;">Trust, Enjoy, Empower and Focus <strong>herbal drops</strong> together form Go4Balance. Each bottle is a powerful synergy of different herbs that help to find balance on an emotional, mental, physical and energetic level. Four herbal bottles to help you find emotional, mental, physical and energetic balance. New balance in one element strengthens the whole of the other elements. <br /><br />It is recommended to complete the circle of the four bottles, hence Go4Balance. Go 4 Balance Philosophy : Everything is connected, just as the four elements Earth, Water, Fire and Air are inextricably linked in nature to maintain balance. From this model of the four elements, I also look at the human being. Each of the four bottles has a profound effect on the connection between the physical, the emotional, the mental and the energetic. Natural and pure in use : It is a natural, complementary food. The various herbs are carefully selected and of high quality (Hab label) and approved by the Ministry of Health. <br /><br />Note: Caution is advised in case of medical conditions, prescribed synthetic drugs, during pregnancy and lactation. Do not combine herbs with alcohol either. <br /><br />Go4Balance <strong>creams</strong> are a supportive treatment to restore the balance between body and mind. They contain carefully chosen essential oils with a specific effect. Essential oils are extracts of aromatic plants obtained by cold pressing of the peel of fruit (citrus fruits) or by steam distillation (parts of all other aromatic plants). They have a powerful effect on both body and mind. From a holistic point of view, Body and Spirit are inseparable. Physical complaints and mental or emotional problems such as unrest, fear, sadness, stress, fatigue, lack of energy, concentration problems, ... indicate an underlying imbalance or disturbance. By applying the massage creams to the skin at certain contact points, we bring balance and harmony to the inside of the body via the outside. Through gentle massage, you bring order into the body with the aim of restoring balance so that body and mind can function optimally again. </p>

There are 890 products.

Showing 1-12 of 890 item(s)

Active filters