Categories

New products

New products
All new products
Bloesemremedies

Nature Program Essences

DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE Perelandra Nature Program Essences (N.P.E.) 
Alhoewel het menselijk lichaam slechts een kleine plaats inneemt op de planeet, is het voortdurend onderhevig aan aardse invloeden en wordt het er zelfs door bestormd. Deze invloeden worden bepaald door de aard van het milieu. Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat deze invloeden, alleen te situeren zijn op lichamelijk vlak. Ze reiken veel verder dan het louter fysieke en laten zich eveneens gelden op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. De omgeving van om het even welk gebied op aarde blijft niet onveranderlijk verbonden aan dezelfde plaats. Ze verschuift, beweegt en maakt deel uit van een ruimer geheel. Een groot deel van de planeet staat aldus bloot aan de invloeden die uitgaan van een beperkt gebied. Kortom, het individuele leven in een beperkt gebied van de planeet is niet uitsluitend onderhevig aan lokale invloeden, maar staat bloot aan wereldomvattende invloeden. Daar is geen ontkomen aan. Daarom is het van vitaal belang dat de «Nature Program Essences» (NPE) samengesteld zijn op universele basis.

 De NPE zijn qua concept baanbrekend in die zin dat hun samenstelling niet beperkt blijft tot de materiële substanties uit de omgeving van de producent. De gebruikte basisingrediënten/elementen zijn afkomstig uit de gehele wereld. Dit grondprincipe is van het grootste belang om te begrijpen waarom de NPE zo belangrijk zijn voor het menselijk evenwicht.
 Een ander baanbrekend aspect van deze essences bestaat erin dat het evenwichtspatroon vervat in elke essence, niet aanwezig is in één afzonderlijk element of in een combinatie van elementen. Het gaat om nieuwe patronen samengesteld volgens een formule die beantwoordt aan de complexiteit van de huidige gezondheidsproblemen. Alhoewel elke essence samengesteld is op basis van bestaande elementen die overal ter wereld gevonden werden, ontstaat, door de combinatie van deze elementen, toegepast tijdens het productieproces, een volledig nieuw patroon nergens ter wereld beschikbaar, dat kan vergeleken worden met een chemische explosie. Nieuwe evenwichtspatronen werden voor deze nieuwe reeks essences gecreëerd, zonder dat hiervoor nieuwe plantenvariëteiten of andere natuurlijke elementen gecreëerd moesten worden om deze patronen te realiseren. Vanuit het oogpunt van de natuur, is het productieproces van deze essences zeer efficiënt.

 Door het gebruik van patronen van bestaande natuurlijke elementen als basis voor deze essences, hebben we automatisch in het nieuwe patroon het principe van de horizontale genezing ingeschakeld. Wanneer men werkt met gezondheidsevenwicht is het van vitaal belang met evenwaardige elementen te werken. De NPE van Perelandra zouden niet zo doeltreffend zijn, waren ze niet afkomstig van de planeet waar degenen die ze gebruiken, ook verblijven. In vele gevallen zou het lichaam de essences afstoten indien de patronen alleen van het formule-niveau afgeleid zouden zijn en omgezet werden in tincturen. Dank zij de formule zou het perfect mogelijk zijn nieuwe evenwichtspatronen te creëren die op bepaalde niveaus momenteel niet bestaan. In zake gezondheidsaangelegenheden is het van vitaal belang dat het principe van de horizontale genezing gehandhaafd blijft, ten einde een maximale doeltreffendheid te garanderen.

 BELANGRIJK: De belangrijkste dynamiek van deze essences concentreert zich rond de evenwichtsidee. Evenwicht betekent automatisch genezing. Een organisme kan niet in evenwicht zijn en tegelijk om genezing vragen. Derhalve spitsen deze essences zich toe op het tot stand brengen van het meest geschikte evenwicht voor het innerlijk milieu van elk levend organisme (dus ook het innerlijk milieu van het menselijk lichaam). Tevens bewerkstelligen de essences het evenwicht met het bredere externe milieu. Met de zes V, F en B Essences wordt gestreefd naar een geschikt innerlijk evenwicht dat automatisch een viraal, fungeus (= m.b.t. schimmels) of bacterieel evenwicht herstelt.

 Alle levende organismen staan in contact en in wisselwerking met virussen, schimmels en bacteriën, zowel binnen het innerlijk milieu van het organisme als met de bredere externe omgeving. Evenwicht betekent dat hun aanwezigheid een harmonische invloed heeft op het organisme. Problemen ontstaan wanneer er onevenwicht is in het organisme met als gevolg een onevenwichtige verhouding tot iedere specifieke combinatie van virussen, schimmels of bacteriën. Vandaar gezondheidsproblemen met als diepste oorzaak een onevenwicht op het niveau van de schimmels en/of bacteriën.

 De V-1, F-1 en B-1 Essences richten zich op het onevenwicht in het intern milieu van een organisme, veroorzaakt door een onevenwicht in het externe milieu. Wordt de correctie niet aangebracht dan kan een plots explosief viraal, schimmel en/of bacterieel onevenwicht ontstaan. Wanneer er reeds specifieke gezondheidsproblemen zijn van virale, schimmel en/of bacteriologische oorsprong, dan richten deze drie essences zich rechtstreeks op het herstellen van het innerlijk milieu van het organisme. Zo wordt het virale, schimmel en/of bacteriële evenwicht bevorderd. De V-2, F-2 en B-2 Essences richten zich op het onevenwicht van het specifieke virus, de specifieke schimmel en/of bacterie en herstellen een staat van evenwicht in het virus, de schimmel en/of de bacterie in kwestie.

 NOTA : Misschien wil men wel eens experimenteren naar aanleiding van een situatie, diagnose of loutere veronderstelling toegeschreven aan een specifieke virale, schimmel of bacteriologische oorzaak. Wanneer men echter de NPE uittest dan zal de essence bestemd voor deze specifieke oorzaak geen positieve test opleveren. Wellicht valt de test met een of meerdere andere flesjes positief uit – of geen enkele van de flesjes levert een positief resultaat op. Het is van vitaal belang dat men zijn verstand en hetgeen men weet opzij zet en enkel de essences neemt waarmee een positieve test beoogd wordt. Het herstellen van het schimmel evenwicht berust wellicht uitsluitend op het voorafgaandelijk herstellen van het virale of bacteriële evenwicht dat, eenmaal tot stand gebracht, de zwam automatisch in evenwicht zal brengen.

 Geen enkele van deze zes essences benadert een problematische situatie van onevenwicht met de bedoeling de uitroeiing of volledige uitschakeling van virus, schimmel of bacterie. Deze essences herstellen het innerlijk evenwicht in het milieu en een evenwichtig bestaan van specifieke virussen, schimmels en/of bacteriën in dit milieu. Het gevolg is een vibrerend, evenwichtig levend organisme in ideale relatie en wisselwerking met de aanwezige virussen, schimmels en bacteriën. Benadert men gezondheids aangelegenheden met de bedoeling de betrokken elementen in evenwicht te brengen dan herstelt men een levend organisme – mens, plant, mineraal of dier – vlugger dan mogelijk geacht wordt.
 
BIJKOMENDE INFORMATIE 
De NPE brengen het evenwicht van het menselijk lichaam op verschillende manieren tot stand. Het nieuw gerealiseerd evenwichtig innerlijk milieu zal alle nevenverschijnselen uitschakelen die zich voordoen binnen het nieuwe evenwicht. Inderdaad, het evenwichtige lichaam kan heel vlug elementen en symptomen afvoeren. Dit kan leiden tot een onmiddellijke toename van een symptoom terwijl het lichaam het vlug en systematisch evacueert. Mocht dit gebeuren, ga verder met het innemen van de essences waarvoor aanvankelijk geopteerd werd. Ga na of er bijkomende essences nodig zijn om het lichaam te ondersteunen en te stabiliseren tijdens de ontlasting. Deze ontlastingen gebeuren vlug en zullen in de meeste gevallen na twee of drie dagen eindigen.

 De NPE werken doeltreffend zowel alleen als samen met andere bloesemessences.

 Doet men een basiskuur met bloesemessences met het oog op een algemeen evenwicht, neem dan de zes V/F/B Essences evenals Sobopla, Moon en Bowl. De negen NPE beogen zowel een algemeen evenwicht als een evenwicht met specifiek doel. 

Velen vroegen hoe bloesemessences en N.P.Essences het best de luchthaven controle passeren. De natuur zegt dat blootstelling aan de controle van X-stralen twee of driemaal per jaar, de kracht van de essences niet waarneembaar aantast. Reist u meer, dan verdient het aanbeveling de essences manueel te laten controleren. Nog deze bemerking: wanneer dozen met essences doorgelicht worden en op het controlescherm verschijnen, zien ze eruit als dozen met kogels. Wegens toename van de veiligheidsmaatregelen in vlieghavens is het aangeraden uw essences manueel te laten controleren en identificeren door de veiligheidsagent.

 De NPE hebben een onbeperkte gebruiksduur. Daarom hebben we pipetjes en flesjes gekozen die even lang meegaan als de essences zelf. De flesjes en druppeltellers zullen natuurlijk blijven meegaan als ze niet breken. We hebben kwaliteitsrubber gekozen voor de stoppen van de druppelflesjes om de duurzaamheid te garanderen. Na een zekere tijd kan de essence een lichte rubbersmaak krijgen. Dit betekent niet dat het rubber aan sleet toe is. Vindt men de smaak onaangenaam dan kan men het nodige aantal druppels van de essence bij ± vier eetlepels water voegen. De rubbersmaak zal verdwijnen zonder de werking van de essence aan te tasten. De Nature Program Essences set bevat 9 stockflesjes van 14,2 ml.: V1, V2, F1, F2, B1, B2, Sobopla, Moon en Bowl.

Nature Program Essences

Subcategories

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for